top of page

Projekat "Bor"

     Projekat u izgradnji u predelu borske topionice. Razvoj topionice je jako bitan za zdravije sutra i zdravlje naše dece. Mi pomažemo u podizanju ekološke svesti i koristimo moderne materijale kako bi sve što sagradimo bilo u nivoima svetskih ekoloških standarda. Takođe podržavamo zalaganje za filtriranje i reciklažu svih otpadnih voda i materijala koji se koriste ili proizvode.

     Ovaj projekat je bitan jer nam je najbliži, a time najbliži i građanima. On pomaže da se razvije budućnost u Boru i celokupna obrada metala dovede na viši nivo, koji je produktivan a pritom i zdrav. Pored nove energane, tu su mnogi glavni i pomoćni objekti koje smo sagradili, uključujući i ključne strukture koje drže aparaturu neophodnu za prečišćavanje i recikliranje materijala.

      Tu su i bazeni za recikliranje vode i osigurani objekti starije gradnje koje smo preuredili i restrukturirali kako bi rad svih zaposlenih bio besprekoran i pre svega siguran.

bottom of page